Uczniowie Technikum (technik informatyk) z nowymi uprawnieniami

W ramach projektu „Stawiamy na IT – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – edycja II”  10 uczniów Technikum nabyło uprawnienia SEP (uprawnienia elektryczne wraz z pomiarami). 
Dzięki nowym  uprawnieniom uczniowie mogą wykonywać prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu oraz prace kontrolno – pomiarowe urządzeń, instalacji, sieci elektroenergetycznych.
Kurs składał się z części teoretycznej oraz praktycznej, obejmował szkolenie na stanowiskach dozoru i eksploatacji oraz na stanowisku dozoru. Kurs zakończono egzaminem państwowym.
 
Działanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa  III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz podlaskiej gospodarki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2019 ZSO Sejny. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Zaprojektowane przez MCode