ZSO w Sejnach

Z życia szkoły

Światowy Dzień bez Tytoniu

20 maja w naszej szkole odbyła się prelekcja na temat szkodliwości palenia tytoniu. Spotkanie w ramach programu profilaktyki tytoniowej z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu prowadził p. Mieczysław Tarasiuk. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży szkodliwości palenia, zwiększenie wrażliwości na negatywny wpływ dymu papierosowego. W prelekcjach wzięli udział uczniowie klas III T, I bg LO oraz II ae Read more about Światowy Dzień bez Tytoniu[…]

PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

Nasi uczniowie Technikum (technik informatyk) podczas pracy. W ramach projektu „Sejneński Informatyk”stażyści oprócz możliwości doskonalenia swoich umiejętności w praktyce oraz podnoszenia kompetencji otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę. Projekt realizowany ramach RPOWP na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

STAŻE ZAWODOWE W CZECHACH​

STAŻE ZAWODOWE W CZECHACH Kilka dni temu 15-osobowa grupa uczniów Technikum (technik informatyk) wyjechała na zagraniczny staż zawodowy realizowany w ramach projektu „InfoTechnoSejny”. Uczestnicy przed wyjazdem wzięli udział w kursie języka angielskiego, odbyli przygotowanie pedagogiczne i kulturowe przygotowujące ich do udziału w mobilności. Podczas pobytu w Pradze uczniowie odbywają praktykę zawodową w czeskich firmach komputerowych, informatycznych.  Projekt Read more about STAŻE ZAWODOWE W CZECHACH​[…]

Wyjazd w ramach projektu do CNK

Wyjazd w ramach projektu do CNK Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Oprócz zwiedzania wystawy stałej w Centrum uczniowie wzięli udział w laboratoryjnych zajęciach warsztatowych oraz odbyli Słoneczną podróż w Planetarium. Wyjazd odbył się w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1 „Kształcenie i edukacja”, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie Read more about Wyjazd w ramach projektu do CNK[…]

© 2019 ZSO Sejny. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Zaprojektowane przez MCode