19 lutego 2019

Technikum

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 w Technikum w Sejnach

OBOWIĄZUJE od 09.09.2019

Godz. lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

—/Administracja Systemami

Operacyjnymi

Biologia

Administracja Systemami

Operacyjnymi/ Eksloatacja Lok. Sieci Komp

R/NP/NK/F

Fizyka

2

—/Administracja Systemami

Operacyjnymi

J. angielski/

J. angielski

Administracja Systemami

Operacyjnymi/ Eksloatacja Lok. Sieci Komp

R/NP/NK/F

Matematyka

3

Matematyka

Historia

GW

WF chł/dz

Edukacja dla Bezpieczeństwa

4

 

J. polski

Matematyka

WF chł/dz

WF chł/dz

Systemy Operacyjne/

Systemy  Operacyjne

5

J. polski

Plastyka

Chemia

J. angielski/

J. angielski

 BHP

6

—-/Informatyka gr.II

Geografia

J. polski

Historia

Religia

7

—-/Informatyka gr.II

Eksploatacja Lok. Sieci Komp./ Urządzenia Tech. Komp.

Informatyka gr.I/–

Urządzenia Tech. Komp./ Eksploatacja urządzeń techniki

komputerowej

Religia

8

 

Eksploatacja Lok. Sieci Komp./—-

Informatyka gr.I/–

 

—/ Eksploatacja urządzeń techniki

komputerowej

 

 

Godz. lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Matematyka

Matematyka

Podstawy Przedsiębiorczości

 

GW

2

Religia

Wiedza o kulturze

Fizyka

Geografia

R/NP/NK/F

3

Historia

Systemy Operacyjne Igr/

Systemy Operacyjne IIgr

Administracja Systemami

Operacyjnymi I gr/ Eksploatacja Urządzeń Tech. Komp. IIgr

J. polski

R/NP/NK/F

4

J. polski

Systemy Operacyjne Igr/

Systemy Operacyjne IIgr

Administracja Systemami

Operacyjnymi I gr/ Informatyka gr. II

WOS

Edukacja dla bezpieczeństwa

5

J. polski

Chemia

Historia

             GW

Matematyka

6

J. angielski

BHP

J. angielski

WF chł/dz

Eksploatacja Urządzeń Tech. Komp Igr./Urządzenia Techniki Komp. IIgr

7

Urządzenia Tech. Komp. Igr/ Administracja Systemami

Operacyjnymi IIgr

Religia

WF chł/dz

Biologia

Informatyka gr. I/ Urządzenia Techniki Komp. IIgr

8

Urządzenia Tech. Komp. Igr / Administracja Systemami

Operacyjnymi IIgr

Urządzenia Tech. Komputerowej Igr/—

WF chł/dz

 

—/ Urządzenia Techniki Komp. IIgr

 

Godz. lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Religia

Lokalne sieci komputerowe

—–

J. angielski

—–

2

Matematyka

Lokalne sieci komputerowe

BHP

Matematyka

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych

3

J. polski

GW

Religia

Lokalne sieci komputerowe

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych

4

Urządzenia Tech.

Komp.

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

J. angielski

Lokalne sieci komputerowe

J. polski

5

Urządzenia Tech.

Komp.

WF chł/dz

Systemy operacyjne

Podstawy Przedsiębiorczości

J. polski

6

Urządzenia Tech.

Komp.

WF chł/dz

WF chł/dz

Administracja Systemami operacyjnymi

Matematyka

7

RK/NK/F

 

WDŻwR

Administracja Systemami operacyjnymi

NP

8

RK/NK/F

 

 

Administracja Systemami operacyjnymi

NP

 

Godz. lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Historia i społeczeństwo

Administracja Systemami operacyjnymi

Matematyka

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych

Systemy baz danych

2

Działalność gospodarcza

Administracja Systemami operacyjnymi

Matematyka

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych

Systemy baz danych

3

GW

Matematyka

J. polski

Działalność gospodarcza

Projektowanie baz danych

4

Matematyka

Matematyka

Religia

Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Projektowanie baz danych

5

J. angielski

J. polski

Witryny i aplikacje

internetowe

Tworzenie stron i aplikacji internetowych

J. angielski

6

BHP

J. polski

Witryny i aplikacje

internetowe

Informatyka

Matematyka

7

WF chł./ WF dz.

R/NK/NK/F

J. niemieckiP

Informatyka

WF chł./ WF dz.

8

WF chł./ WF dz.

R/NK/NK/F

J. niemieckiP

 

Religia

 

Godz. lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

WF chł.

J. angielski

Matematyka

Administracja bazami danych

Matematyka

2

Historia i społeczeństwo

Religia

Matematyka

Administracja bazami danych

J. angielski

3

WDŻwR

Działalność gospodarcza w branży informat.

J. angielski zawodowy

Administracja bazami danych

J. polski

4

Programowanie aplikacji internetowych

Matematyka

Historia i społeczeństwo

R/N/F

Informatyka

5

Programowanie aplikacji internetowych

Witryny i aplikacje internetowe

J. polski

Matematyka

Informatyka

6

Programowanie aplikacji internetowych

Witryny i aplikacje internetowe

J. polski

Historia i społeczeństwo

Informatyka

7

Matematyka

WF chł.

Religia

WF dz.

GW

8

 

WF chł.

 

WF dz.

WF dz.

© 2019 ZSO Sejny. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Zaprojektowane przez MCode