20 lutego 2019

Liceum

Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019 w Liceum Ogólnokształcącym im. Szymona Konarskiego w Sejnach

OBOWIĄZUJE od 04.02.2019

Godz. lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Religia

Matematyka 

Rk/ Np/F

GW

Informatyka

2

J. polski

J. angielski 

Rk/ Np/F

Edukacja dla bezpieczeństwa

Chemia

3

J. angielski 

J. polski

J. angielski

Matematyka 

Historia

4

WOS

J. polski

J. polski

Matematyka

J. angielski

5

Religia

Geografia

Podstawy przedsiębiorczości

Fizyka

 

Biologia 

6

Matematyka 

Historia

Podstawy przedsiębiorczości

WOK

 

7

WF chł. /WF dz.

 

J. niemiecki k

WF chł. /WF dz.

 

8

 

 

J. niemiecki k

WF chł. /WF dz.

 

Godz. lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Podstawy przedsiębiorczości

Matematyka

Rk/ Np/F

 

 

Historia

 

2

Geografia

Fizyka

 

Rk/ Np/F

WOS 

Informatyka

3

Religia 

J. polski

J. angielski

J. polski

wdżwr

4

Matematyka

J. polski

Podstawy przedsiębiorczości

J. angielski

Biologia

5

Historia

 

Elementy WOS

Matematyka

Chemia

 

J. polski 

6

WOK

J. angielski

GW

Religia 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

7

WF chł. /WF dz.

J. angielski

J. niemiecki k

WF chł. /WF dz.

Elementy wiedzy wojskowej G

8

 

 

J. niemiecki k

WF chł. /WF dz.

 

Godz. lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Matematyka A/

Matematyka E

Chemia/

Geografia/

Fizyka

Matematyka E/

Biologia A

Biologia A/-

J. angielski

2

Biologia A/ 

Matematyka E

Biologia A/ 

Matematyka E 

Mat. A/Mat. E

Biologia A/ 

Matematyka E

J. angielski

3

J.polski

Religia

Chemia

Geografia

Fizyka

J. angielski

Matematyka A/

Matematyka E

4

J. angielski

Religia

Chemia

Geografia

Fizyka

Historia i społ.

Matematyka A/

Matematyka E

5

WF chł. /WF dz.

J.polski

J. polski

Historia i społ.

Chemia/

Geografia/

Fizyka

6

WF chł. /WF dz.

WF chł. /WF dz

J.polski

Chemia / Geografia/ Fizyka

J.polski

7

J. niemieckip

NK/ Nk/F/Rk

J. angielski

GW

Biologia A/-

8

J. niemieckip

NK/ Nk/F/Rk

– / Ekonomia w praktyce E

wdżwr

 

Godz. lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Historia i społ./ Przyroda

Historia/

Geografia

Matematyka

Matematyka

Matematyka

2

J. angielski / 

J. angielski

Elementy WOS

J. angielski /

 WOS

J. angielski / 

J. angielski

Matematyka

3

J. angielski /

WOS

J. polski

Historia/

Geografia

WF chł. /WF dz

J. angielski / 

J. angielski

4

J.polski

J. polski

Historia/

Geografia

J. polski

Religia

 

5

J.polski

WF chł. /WF dz.

WF chł. /WF dz.

J. polski

Historia/

Geografia

6

Historia i społ. /Przyroda

Religia

 

J. polski

Historia/

Geografia

– /WOS

7

J. niemieckip

Np/ Nk/F/Rk

J. polski

 

Historia.B/

Elementy wiedzy wojskowej G

 

8

J. niemieckip

Np/ Nk/F/Rk

GW

-/ Elementy prawa G

 

Godz. lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

J. polski / J. polski

NPK/ F/RP

Chemia /

Historia

J. angielski / WOS

J. polski gr B/ Matematyka gr.E/ Biologia gr A

2

Religia

 

NPK/ F/RP

J. polski / J. polski

J. polski / J. polski

J. polski gr B/ Matematyka gr.E/ Biologia gr A

3

J. polski gr B/ Matematyka gr.E/ Biologia gr A

Fizyka / Chemia /

Geografia/ Historia

J. polski gr B/ Matematyka gr.E/ Biologia gr A

J. polski / J. polski

Fizyka / Chemia /

Geografia/ Historia

4

Matematyka gr.AB/ Matematyka gr.E

Godzina z wychowawcą

Matematyka gr.AB/ Matematyka gr.E

Fizyka / Chemia /

Geografia/ Historia

Fizyka / Chemia /

Geografia/ Historia

5

J. angielski / WOS

 

J. angielski / 

J. angielski

J. angielski / WOS

WF chł. /WF dz.

Religia

 

6

J. angielski / 

J. angielski 

 

Matematyka gr.AB/ Matematyka gr.E

J. angielski / 

J. angielski

WF chł. /WF dz.

 

7

J. rosyjskik

 

WF chł. /dz

 

Przyroda / Matematyka E

 

8

J. rosyjskik

 

 

 

 

Godz. lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Matematyka

NPK/ F/RP

J. polski

J. angielski/ WOS

Matematyka

2

J. polski

NPK/ F/RP

Geografia

Hist. i społ.

Religia

3

Hist. i społ.

J. angielski/ 

J. angielski

Matematyka

Elementy prawa

Religia

4

Geografia

J. angielski/ 

J. angielski

J. angielski/ 

J. angielski

Elementy wiedzy wojskowej


5

J. angielski/ WOS

J. polski

J. angielski/ WOS

Geografia


6

J. polski

J. polski

WF chł. /dz

J. polski


7

J. rosyjskik

Matematyka

WF chł. /dz

J. polski


8

J. rosyjskik

WF chł. /dz

Godzina z wychowawcą© 2019 ZSO Sejny. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Zaprojektowane przez MCode