20 lutego 2019

Liceum

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 w Liceum Ogólnokształcącym im. Szymona Konarskiego w Sejnach

OBOWIĄZUJE od 09.09.2019

Godz.lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Biologia gr. A/—

J. polski

J. polski

R/Np./Nk/F

Historia

2

Biologia gr A/Matematyka gr E

J. polski

WDŻwR

R/Np./Nk/F

Chemia gr. A /Informatyka gr. E

3

GW

Matematyka/ Matematyka

Biologia gr. A /Chemia gr. E

EDB

Matematyka/ Matematyka

4

J. angielski

Historia

Biologia gr. E /Chemia gr. A

J. polski

Religia

5

WF chł. /WF dz.

Geografia

Fizyka

WF chł. /WF dz.

WOS

6

WF chł. /WF dz.

J. angielski

Matematyka /Matematyka

J. angielski

J. angielski

7

 

 

Informatyka gr AB/ Matematyka gr. E

Religia

Plastyka

8

 

 

 

 

Informatyka gr. AB/ __

Godz. lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

J. polski

GW

R/Np./Nk/F

J. angielski

 

2

J. angielski

Matematyka

J. angielski

R/Np./Nk/F

Historia

 

3

Matematyka

Chemia

J. polski

WOS

Matematyka

4

Plastyka

Historia

J. polski

EDB

Geografia

5

WF chł. /WF dz.

J. polski

Religia

WF chł. /WF dz.

Religia

6

WF chł. /WF dz.

J. angielski

Biologia

J. polski

J. polski

 

7

WDŻwR

 

 

J. polski

Fizyka

8

 

 

 

 

Informatyka gr. AB

 

Godz. lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

J. polski/

J. polski

 

J. angielski/

J. angielski

_____

J. polski/J. polski

2

Geografia

J. polski/

J. polski

GW

Matematyka

R/Np./Nk/F

3

Matematyka

J. polski/

J. polski

WOS

J. angielski/

J. angielski

R/Np./Nk/F

4

Religia

 

J. angielski/

J. angielski

Podstawy Przedsiębiorczości

Chemia

J. angielski/

J. angielski

5

Historia

J. angielski/

J. angielski

Podstawy Przedsiębiorczości

Historia

EDB

6

Biologia

 

Religia

WF chł. /WF dz

Matematyka

7

Wiedza o kulturze

 

WF chł. /WF dz

Fizyka

Elementy Prawa gr.G/—

8

 

 

WF chł. /WF dz

Informatyka gr.I/Informatyka gr. II

Elementy Wiedzy Wojskowej gr G/—-

 

Godz. lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

J. angielski R/

Chemia

J. angielskiP/—

Biologia/

Fizyka

J. angielskiP/—

J. angielski R/

Chemia

2

J. angielski R/

Chemia

Matematyka

J. angielski R/

Chemia

J. angielski R/

Chemia

Matematyka

3

J. polski

Biologia /

Fizyka

Matematyka

Matematyka

Religia

4

Historia i Społeczeństwo

J. polski

J. polski

Matematyka

Historia i Społeczeństwo

5

Matematyka

WF chł. /WF dz

J. polski

J. polski

Biologia/

Fizyka

6

Matematyka

WF chł. /WF dz

WF chł. /WF dz

Biologia gr A/

Ekonomia gr E

Biologia/

Fizyka

7

RK/NK/F

GW

J. angielskiP/—

Historia i Społeczeństwo

j. niemiecki P/–

8

RK/NK/F

 

 

 

Religia

j. niemiecki P/–

 

Godz. lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

J. angielski R/—

J. angielski P/–

Geografia/

Historia

J. angielski P/–

J. angielski R/—

2

J. angielskiR/

WOS

Matematyka

J. angielskiR/

WOS

J. angielskiR/

WOS

J. polski

3

Geografia/

Historia

Geografia/

Historia

J. polski

Matematyka

Historia i Społeczeństwo/

Przyroda

4

Matematyka

J. polski

J. polski

J. polski

GW

5

J. polski

WF chł. /WF dz

Matematyka

J. polski

Geografia/

Historia

6

J. polski

WF chł. /WF dz

WF chł. /WF dz

Religia

Geografia/

Historia

7

RK/NK/F

 

Historia i Społeczeństwo/

Przyroda

J. angielski P/–

—/Elementy Prawa gr.G

j. niemiecki P/–

8

RK/NK/F

 

—-/Przyroda

Religia

—/Elementy Wiedzy Wojskowej gr.G

j. niemiecki P/–

9

 

 

 

—/Elementy Wiedzy Wojskowej gr.G

 

 

Godz. lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

J. polski

Chemia /

Fizyka

Chemia gr.A/—–

Chemia gr A/ —

 

 

Geografia

 

2

J. polski

Chemia / Geografia /

Fizyka

 

——

GW

J. angielski

3

Religia

 

J. angielski

J. angielski

J. polski

Biologia gr A/

Fizyka gr E

 

4

Biologia gr. A/

Matematyka gr. E

Religia

Matematyka gr. A/

Matematyka gr. E

J. angielski

WDŻwR

5

J. angielski

Historia i Społeczeństwo

Matematyka gr.E/

Biologia

Historia i Społeczeństwo

Matematyka gr. A/

Matematyka gr. E

6

J. angielski

Matematyka gr. A/

Matematyka gr. E

Chemia / Geografia /

Fizyka

—– / Matematyka gr. E

J. polski

7

WF chł. /WF dz

R/NK/NK/F

J. niemiecki P/–

—– / Matematyka gr. E

WF chł. /WF dz

8

WF chł. /WF dz

R/NK/NK/F

J. niemiecki P/–

 

 

 

 

 

Godz. lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

 

Historia /—

 

——

—/ Elementy Prawa gr. G

Historia /

Geografia

 

2

J. polski

 

Historia /

Geografia

 

J. polski

—/ Elementy Wiedzy Wojskowej gr G

Religia

3

J. angielski/

J. angielski

 

Religia

Historia i Społeczeństwo/

Przyroda

Historia i Społeczeństwo/

Przyroda

J. angielski/

J. angielski

4

J. angielski/

WOS

J. polski

J. angielski/

WOS

J. polski

Matematyka

5

WDŻwR

Matematyka

J. angielski/

J. angielski

J. polski

J. polski

6

Matematyka

J. polski

Historia /

Geografia

 

J. angielski/

WOS

GW

7

 

R/NK/NK/F

 

J. niemiecki P/–

 

WF chł. /WF dz

J. polski

8

 

R/NK/NK/F

 

J. niemiecki P/–

 

 

WF chł. /WF dz

WF chł. /WF dz

© 2019 ZSO Sejny. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Zaprojektowane przez MCode