Konkurs CyberSkiller Challenge Poland

Bezpłatny konkurs CyberSkiller Challenge Poland Celem konkursu jest szerzenie umiejętności i praktycznej wiedzy o cyberbezpieczeństwie. Główną ideą konkursu jest zwiększenie świadomości uczniów w tej dziedzinie a   w związku z tym i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Organizatorem konkursu jest CyberSkiller, spółka spin-out powstała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Do przeprowadzeniu konkursu zostanie wykorzystana autorska platforma przeznaczona Read more about Konkurs CyberSkiller Challenge Poland[…]

Konkurs na bajkę terapeutyczną w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”

Celem konkursu jest napisanie bajki terapeutycznej dla dzieci, zawierającej przesłanie o charakterze terapeutycznym bądź profilaktycznym. Powinna być ona napisana w sposób prosty i obrazowy tak, aby była zrozumiała zarówno dla dzieci, jak i czytających im rodziców/opiekunów. Nagrody za trzy najlepsze prace: – I miejsce – nagroda o wartości 500,00 złotych, – II miejsce – nagroda o wartości Read more about Konkurs na bajkę terapeutyczną w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”[…]

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych   Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. Dotyczące projektu: „Stawiamy na IT – wsparcie kształcenie zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – edycja II” realizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli, Pracowników, Uczniów, Rodziców oraz Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego – „Szymon Konarski” w Read more about Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych[…]

Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych

W ramach projektu „Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach”  Nr WND-RPPD.03.01.02-20-0208/16 realizowanego przez Stowarzyszenie „Szymon Konarski” w Sejnach wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Sejnach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE. Działanie 3.1 „Kształcenie i edukacja” dav dav dav dav dav dav dav Read more about Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych[…]

Szkolenie „ABC ekonomii społecznej”

11 czerwca piętnastu uczniów naszej szkoły uczestniczyło  w szkoleniu „ABC ekonomii społecznej”.Tematyka szkolenia obejmowała m.in. edukację w obszarze wolontariatu i ekonomii społecznej, wolontariat w organizacji, jak skutecznie pracować z wolontariuszami, wolontariat również w podmiotach ekonomii społecznej i jego rodzaje, planowanie pracy wolontariuszy, diagnozę potrzeb środowiska lokalnego.Szkolenie prowadziła Pani Anna Ruszewska z Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT Read more about Szkolenie „ABC ekonomii społecznej”[…]

Jak nie czytam ,jak czytam.

7 czerwca o godzinie 10.00 uczniowie w całej Polsce czytali książki .Nasza szkoła również bierze udział w  akcji pt: „Jak nie czytam ,jak czytam „.Organizatorem czytania jest redakcja miesięcznika Biblioteka w szkole.Akcja ta jest najpopularniejszą akcją czytelniczą w Polsce .Co roku uczniowie manifestują ,że lubią czytać. Czyta już ponad 400 tysiecy osób.