UWAGA MATURZYŚCI

Egzamin maturalny rozpocznie się 8 czerwca 2020 r. zgodnie z załączonym harmonogramem. Część ustna egzaminu maturalnego nie odbędzie się. Przypominamy o terminach i najważniejszych zasadach (w załącznikach) Wytyczne przeprowadzania egzaminów Zasady Harmonogram egzaminów maturalnych Przybory Egzamin z informatyki  

Lato w Teatrze 2020

Podany link przekierowuje do ankiety dotyczącej Lata w Teatrze 2020 z myślą o rodzicach , którzy będą zainteresowani tym, aby ich dzieci wzięły udział w artystyczno/teatralnych zajęciach w formie półkolonii w dniach 17-30 sierpnia https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUX3r9FtHV7O-iEK0C6sz4RcOi3YPXtfawQvGk4-bjrkc1zQ/viewform

Informacja o wyniku postępowania

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:Tryb postępowania:Zamówienie udzielane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progówustalonych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)….. Informacja o wyniku postępowania Korekta informacji o wyniku postępowania ZSO.271.2.2020 Spełnienie przez Wykonawców wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia

Protokół

z otwarcia ofert za wykonanie zadania pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych w ramach projektu Stawiamy na IT – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – edycja II” Protokół skan

ODBIÓR ŚWIADECTW

W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkoły, świadectwa i inne dokumenty tegoroczni absolwenci będą mogli odbierać indywidualnie w sposób określony przez Dyrektora szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 24 kwietnia 2020 r. wychowawcy przekażą młodzieży informacje na temat zasad i terminów odbioru świadectw przez abiturientów. Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

Ogłoszenie nr 532824-N-2020 z dnia 2020-04-21 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Ogłoszenie nr 532824 SIWZ do przetargu Oferta – załącznik nr 1 Oświadczenie – załącznik nr 2 Umowa projektu – załącznik Read more about Ogłoszenie nr 532824-N-2020 z dnia 2020-04-21 r.[…]

Informacja o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych.

Uprzejmie informujemy, że w postepowaniu o zamówienia publiczne jak niżej: Tryb postepowania: Tryb postępowania: Art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) Nazwa nadania przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach zawiadamia, że Read more about Informacja o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych.[…]