14 lutego 2019

Rekrutacja w roku szkolnym 2020/2021 w ZSO

W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach ogłasza nabór do następujących szkół:

Technikum (dwa kierunki)

Liceum Ogólnokształcące

  • Klasa (A) Biologiczno – Chemiczna

  • Klasa (B) Humanistyczna

  • Klasa (E-sportowa) Matematyczno – Fizyczna/Informatyczna

  • Klasa (G) Patronacka Straży Granicznej

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Uwaga: W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie

15 czerwiec – 4 sierpień

składanie dokumentów (wnioski)

Do 4 sierpnia

składanie oryginału (lub kopii) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z egzaminu

12 sierpień

ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów

19 sierpień

ogłoszenie listy osób przyjętych

Podania do szkoły

Podanie do liceum ogólnokształcącego w tym (klasa mundurowa)
Podanie do
technikum informatycznego
Oświadczenie dla rodziców RODO