19 lutego 2019

Technikum

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 w Technikum w Sejnach

OBOWIĄZUJE od 02.12.2019

Godz.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

—/Administracja Systemami

Operacyjnymi

Geografia

Administracja Systemami

Operacyjnymi/ Eksloatacja Lok.
Sieci Komp

R/NP/NK/F

BHP

2

—/Administracja Systemami

Operacyjnymi

J. angielski/

J. angielski

Administracja Systemami

Operacyjnymi/ Eksloatacja Lok.
Sieci Komp

R/NP/NK/F

Matematyka

3

Matematyka

Historia

Fizyka

WF chł/dz

J. angielski/

J. angielski

4

 

J. polski

Matematyka

WF chł/dz

WF chł/dz

GW

5

J. polski

Religia

Chemia

Historia

Systemy Operacyjne/

Systemy Operacyjne

 

 

Systemy
Operacyjne

6

—-/Informatyka gr.II

Plastyka

J. polski

Edukacja dla  Bezpieczeństwa

Religia

7

—-/Informatyka gr.II

Eksploatacja
Lok. Sieci Komp./ Urządzenia Tech. Komp.

Informatyka gr.I/–

Urządzenia Tech.
Komp./ Eksploatacja urządzeń techniki

komputerowej

Biologia

8

 

Eksploatacja
Lok. Sieci Komp./—-

Informatyka gr.I/–

 

—/ Eksploatacja urządzeń
techniki

komputerowej

 

 

Godz. lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Matematyka

Matematyka

____

——

GW

2

Religia

Religia

Fizyka

Geografia

R/NP/NK/F

3

Historia

Systemy Operacyjne Igr/

Systemy Operacyjne IIgr

Administracja Systemami

Operacyjnymi I gr/ Eksploatacja Urządzeń
Tech. Komp. IIgr

Chemia

R/NP/NK/F

4

J. polski

Systemy Operacyjne Igr/

Systemy Operacyjne IIgr

Administracja Systemami

Operacyjnymi I gr/ Informatyka gr. II

J. angielski

Edukacja dla bezpieczeństwa

5

J. polski

J. polski

Historia

Biologia

Matematyka

6

J. angielski

BHP

Podstawy Przedsiębiorczości

WF chł/dz

Eksploatacja Urządzeń Tech. Komp Igr./Urządzenia
Techniki Komp. IIgr

7

Urządzenia Tech.
Komp. Igr/

Administracja Systemami

Operacyjnymi IIgr

Wiedza o kulturze

WF chł/dz

WOS

Informatyka gr. I/ Urządzenia Techniki Komp.
IIgr

8

Urządzenia Tech.
Komp. Igr /

Administracja Systemami

Operacyjnymi IIgr

Urządzenia Tech.
Komputerowej Igr/—

WF chł/dz

 

—/ Urządzenia Techniki Komp. IIgr

 

Godz. lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

—–

Lokalne sieci komputerowe

J. polski

GW

—–

2

Matematyka

Lokalne sieci komputerowe

J. polski

Matematyka

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci
komputerowych

3

BHP

Religia

Religia

Lokalne sieci komputerowe

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci
komputerowych

4

Urządzenia Tech.

Komp.

Kompetencje społeczne i organizacja pracy
zespołów

J. angielski

Lokalne sieci komputerowe

J. angielski

5

Urządzenia Tech.

Komp.

WF chł/dz

Systemy operacyjne

Podstawy Przedsiębiorczości

J. polski

6

Urządzenia Tech.

Komp.

WF chł/dz

WF chł/dz

Administracja Systemami operacyjnymi

Matematyka

7

RK/NK/F

 

WDŻwR

Administracja Systemami operacyjnymi

NP

8

RK/NK/F

 

 

Administracja Systemami operacyjnymi

NP

Godz. lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

J. polski

Administracja Systemami operacyjnymi

Matematyka

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych

Systemy baz danych

2

J. polski

Administracja Systemami
operacyjnymi

Matematyka

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci
komputerowych

Systemy baz danych

3

Projektowanie baz danych

Matematyka

J. polski

J. angielski

Projektowanie baz danych

4

BHP

Matematyka

Religia

Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Działalność gospodarcza

5

J. angielski

Działalność gospodarcza

Witryny i aplikacje

internetowe

Tworzenie stron i aplikacji internetowych

GW

6

Matematyka

Historia i społeczeństwo

Witryny i aplikacje

internetowe

Informatyka

Matematyka

7

WF chł./ WF dz.

R/NK/NK/F

J. niemieckiP

Informatyka

WF chł./ WF dz.

8

WF chł./ WF dz.

R/NK/NK/F

J. niemieckiP

 

Religia

 

Godz. lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

WF chł.

J. angielski

Matematyka

Administracja bazami danych

Matematyka

2

GW

Historia i społeczeństwo

Matematyka

Administracja bazami danych

J. angielski

3

Informatyka

Działalność gospodarcza w branży informat.

WDŻwR

Administracja bazami danych

J. polski

4

Programowanie aplikacji internetowych

Matematyka

Historia i społeczeństwo

R/N/F

Religia

5

Programowanie aplikacji internetowych

Witryny i aplikacje internetowe

J. polski

J. angielski zawodowy

Informatyka

6

Programowanie aplikacji internetowych

Witryny i aplikacje internetowe

J. polski

Historia i społeczeństwo

Informatyka

7

Matematyka

WF chł.

Religia

WF dz.

Matematyka

8

 

WF chł.

 

WF dz.

WF dz.