Nasza szkoła Technikum (technik informatyk oraz technik programista) pomyślnie przeszła proces Akredytacji uzyskując uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania
w ramach Programu Erasmus.

Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na staże zagraniczne uczniom Technikum Informatycznego.

AKREDYTACJA, JAKIE NAM DAJE KORZYŚCI:
– Stabilne finansowanie: każdego roku składamy prosty wniosek o przyznanie funduszy na nowe działania mobilności, bez konieczności rozpisywania każdorazowo szczegółowych scenariuszy i ćwiczeń;

– Możliwość rozwoju i eksploracji: możemy testować nowego rodzaju działania lub nowe organizacje partnerskie bez stresu związanego z pisaniem nowego podania;

– Możliwość określenia własnej strategii: system akredytacji umożliwia szkole określenie własnych planów i daje swobodę wyboru tempa, w którym chcemy dokonywać postępów;

– Inwestycja w przyszłość: przy stałym dostępie do finansowania, możemy skupić się na celach długoterminowych i korzystać z działań mobilności w celu osiągnięcia wyższego poziomu nauki i nauczania.

Dodaj komentarz