Bezpłatna infolinia – województwo podlaskie – dla rodziców, opiekunów i nauczycieli w związku z kryzysem związanym z sięganiem młodych osób po środki psychoaktywne oraz z zachowaniami kompulsywnymi.