Technik programista

Uzyskiwane kwalifikacje: • INF03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. • INF04 –  Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji, Długość nauki: 5 lat Uzyskane wykształcenie: średnie Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły? Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych : tworzenia i administracji […]