Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza..

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej i rzeczowej (szczegóły na plakacie).