W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła brała udział w programie „Nawigacja w każdą pogodę”, którego celem jest poprawa kondycji psychicznej uczniów i zapobieganie problemom mogącym wynikać z ich pogorszenia. W ramach programu zostały przeprowadzone badania wśród nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, a następnie zajęcia profilaktyczne dla młodzieży. Poszczególne działania były koordynowane przez pedagoga Monikę Łostowską. Po zakończeniu wszystkich etapów nasza szkoła otrzymała certyfikat.