W naszej szkole realizowany jest projekt  w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. przez sport do wojska. Projekt przygotowało i realizuje z naszą młodzieżą Stowarzyszenie Pamięci Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w Sejnach. W ramach projektu są prowadzone zajęcia z samoobrony, sportów walki i lekkiej atletyki. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra trenerów. Po każdym treningu młodzież otrzymuje posiłki.

Poprzez udział w treningach zwiększają się umiejętności przydatne w przyszłości w służbie wojskowej. Zadanie polega na wsparciu działalności młodzieży uczącej się w klasach mundurowych, upowszechnienie rozwoju i podniesieniu poziomu wyszkolenia proobronnego młodzieży. Udział w treningach pozwala na tworzenie warunków umożliwiających edukację i kształtowanie postaw proobronnych oraz przygotowuje młodzież do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Obrony Narodowej.

Dodaj komentarz