Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

 
  • 14 października 2022 r.

  • 31 październik 2022 r.