L.p. Planowane działania Zalecenia Termin Osoby odpowiedzialne Koszt Uwagi
1. Montaż dzwonków dobrze słyszalnych
na poszczególnych kondygnacjach
Zakup i montaż bezprzewodowych dzwonków 2023 dyrektor

konserwator

2.000,00 zł
2. Właściwe oznakowanie wszystkich biegów schodowych Zakup specjalnych taśm 2023 konserwator 800,00 zł
3. Przystosowanie wszystkich toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych Zakup wyposażenia (uchwyty dla niepełnosprawnych, wymiana drzwi) 2022 dyrektor

konserwator

15.000,00 zł
4. Budowa windy ułatwiającej komunikację
dla niepełnosprawnych
Pozyskanie środków, przygotowanie dokumentacji 2023 dyrektor 800.000,00 zł
5. Wymiana poręczy schodowych Zakup i montaż 2023 dyrektor

konserwator

5.000,00 zł
6. Wymiana drzwi w pomieszczeniach szkoły Zakup i montaż drzwi
o szerokości 0,9 m
2022 dyrektor

konserwator

15.000,00 zł
7. Wyznaczenie wejść
dla niepełnosprawnych
Wydzielenie powierzchni parkingowych dla osób niepełnosprawnych (malowanie korytarz, montaż ograniczników) 2023 dyrektor

konserwator

2.000,00 zł
8. Umieszczenie czytelnych informacji na temat rozkładu pomieszczeń szkoły Zakup tablic informacyjnych 2022 dyrektor 1.500,00 zł
9. Likwidacja zbyt wysokich krawężników Demontaż oraz obniżenie wysokości zabezpieczeń chodników 2022 konserwatorzy 700,00 zł
10. Utworzenie „pokoju ciszy”
na parterze szkoły dla osób
o specjalnych potrzebach
Przystosowanie pomieszczenia
(klasa nr 3)
2022 dyrektor

 

bezkosztowo  

 

 

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

L.p. Planowane działania Zalecenia Termin Osoby odpowiedzialne Koszt Uwagi
1. Dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 219.848) Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za dostosowanie dokumentów oraz przeszkolenie pracowników 2022-2024 Informatycy, księgowa, zespół zadaniowy, nauczyciele bezkosztowe  
2. Dostosowanie wszystkich elementów graficznych do wymagań ustawy Analiza zawartości stresu, uzupełnianie zapisów Na bieżąco informatycy bezkosztowe