Przygotowanie kulturowe w ramach projektu „InfoTechnoSejny”.

W dniu 25.04.2019 r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „InfoTechnoSejny”  w ramach przygotowania kulturowego.
W związku z tym, że staże uczniów Zespołu Ogólnokształcących w Sejnach odbywać będą w przedsiębiorstwach w Pradze jest to działanie niezbędne, aby uczniowie mogli łatwiej odnaleźć się w nowych dla nich warunkach pracy i nauki. Projekt zagranicznych staży realizowany jest ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Podczas spotkania przedstawione zostały informacje o Pradze i Czechach; specyfice regionu oraz jego kulturze, zwyczajach, języku; przedstawiono  kulturową ofertę podczas czasu wolnego uczestników staży oraz doświadczenia grupy z poprzedniego roku. Zajęcia prowadziła Pani Małgorzata Krywanis.