STAŻE ZAWODOWE W CZECHACH

Kilka dni temu 15-osobowa grupa uczniów Technikum (technik informatyk) wyjechała na zagraniczny staż zawodowy realizowany w ramach projektu “InfoTechnoSejny”. Uczestnicy przed wyjazdem wzięli udział w kursie języka angielskiego, odbyli przygotowanie pedagogiczne i kulturowe przygotowujące ich do udziału w mobilności. Podczas pobytu w Pradze uczniowie odbywają praktykę zawodową w czeskich firmach komputerowych, informatycznych. 
Projekt jest finansowany ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.  
Zdjęcia: spotkanie przed wyjazdem; w podróży i okolica.