HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ZSO SEJNY

HARMONOGRAM REKRUTACJI

13 maja – 18 czerwca – składanie dokumentów (wnioski);

Do 25 czerwca – składanie oryginału (lub kopii) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z egzaminu;

5 lipca – ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów;

12 lipca – ogłoszenie listy osób przyjętych