Zapraszamy uczniów Technikum do wzięcia udziału w projekcie w ramach akredytacji Erasmusa Nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095266
3-tygodniowa praktyka zawodowa w firmach IT w Walencji
Udział w Projekcie jest bezpłatny.
Warunkiem uczestnictwa w zagranicznych stażach po spełnieniu kryteriów określonych w §3. Zasady rekrutacji w projekcie Regulaminu Rekrutacji  jest złożenie w Biurze Projektu (sala nr 17) wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych do dnia 09.02.2024 r.
a)     formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)
b)    deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 2),
c)     oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu (załącznik nr 3),
d)    Europass CV ze zdjęciem, wskazaniem umiejętności językowych, doświadczenia i zainteresowań (Europass CV w języku angielskim).
Kreator Europass CV https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=pl
Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji uczestników.
Regulamin wraz z załącznikami dostępny w biurze projektu (sala 17) oraz na stronie www szkoły.
Projekt jest finansowany ze środków Erasmus + 
Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)
Wartość projektu: 49 954,00 EUR