Obecnie trwają przygotowywania do wyjazdu grupy piętnastu uczniów w ramach programu Erasmus+. W lutym 2023 roku młodzież kształcąca się w zawodzie Technik informatyk uczestniczyła w spotkaniu przygotowawczo – organizacyjnym oraz warsztatach kulturowych. Pod koniec kwietnia uczniowie wyjadą na trzytygodniową praktykę zawodową do Rzymu. W firmach IT będą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności oraz będą mieli możliwość zdobycia doświadczenia pracy w zespole.

Całość kosztów organizacji, podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia zostanie opłacane z funduszy unijnych, dodatkowo uczniowie otrzymają kieszonkowe.

Nasza szkoła (ZSO – Technikum)  jest szkołą, która uzyskała akredytację, co w konsekwencji daje gwarancję korzystania z funduszy unijnych poprzez organizację zagranicznych wyjazdów na praktyki zawodowe.