Praktyka zawodowa w Rzymie niedługo dobiega końca. Czas wolny po pracy w firmach IT uczniowie wykorzystują na poznawanie historii i kultury Wiecznego Miasta. Ciekawym doświadczeniem było zwiedzanie Koloseum, Forum Romanum oraz Palatynu. Była to żywa lekcja historii.
Zagraniczna praktyka zawodowa w Rzymie odbywa się w ramach Programu Erasmus +.