Punkt doradztwa dla młodzieży na pograniczu polsko – litewskim…