Konkurs polega na wykonaniu plakatu przedstawiającego zagrożenia związane z handlem ludźmi
oraz ryzyko wynikające z nieprzemyślanych wyjazdów zagranicznych.

Wykonanie pracy:
– plakat może być wykonany dowolną techniką (malowanie farbami, pastelami, mazakami,
kredkami itp.)
– format A2
– plakat powinien: zawierać treści oraz hasło profilaktyczne
dot. przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz być autorską pracą ucznia.
Pracę należy wykonać do dnia 31.05.2021 r. i przekazać do szkoły
(sekretariat szkoły) wraz ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
Więcej informacji u psychologa szkolnego.

Zgoda rodzica_(nie)widzialni za granicą

Dodaj komentarz