KLASA    A

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
BIOLOGIA, CHEMIA,   JĘZYK ANGIELSKI LUB MATEMATYKA

KLASA     B

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:   JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE LUB JĘZYK ANGIELSKI

KLASA    G (mundurowa)

Przedmioty realizowane na poziomie
rozszerzonym:      

  JĘZYK
POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE LUB GEOGRAFIA

przedmioty uzupełniające –   ELEMENTY PRAWA, ELEMENTY WIEDZY
WOJSKOWEJ, MUSZTRA

Uczeń uzyskuje:

Certyfikat dający pierwszeństwo przyjęcia do: 

– Akademii Sztuki Wojennej oraz uczelni wojskowych,

– zawodowej służby wojskowej oraz Straży Granicznej,

– innych służb mundurowych

Młodzież:

– ćwiczy na poligonie 15 Zmechanizowanej Brygady w Giżycku,

szkoli się w Centrum Kształcenia Straży Granicznej w Kętrzynie,

doskonali umiejętności strzeleckie na Strzelnicy w Sejnach.

Klasa E

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: MATEMATYKA, FIZYKA  LUB INFORMATYKA