Z tej okazji w czwartek 14 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach odbył się uroczysty apel.
Wydarzenie to rozpoczęło się przemówieniem dyrektora Andrzeja Małkińskiego, który mówił o potrzebie pielęgnowania pamięci o polskiej historii.
W przedstawieniu wzięli udział uczniowie z klas pierwszych, którzy przypomnieli 123 lata niewoli narodu polskiego i jego dążenia do odzyskania niepodległości. W trakcie uroczystości można było usłyszeć przepiękne utwory muzyczne.

Uroczystość przygotowały Panie: Alicja Chraboł i Jolanta Olsztyn