Informujemy, że Uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk, wchodzącego w skład naszego ZSO Sejny zdali egzamin maturalny w 100%.
Brawo! Brawo! Brawo!