Artykuł 1 Deklaracji Zasad Tolerancji, przyjętej podczas 28 sesji na konferencji Generalnej UNESCO w 1995 roku, brzmi:

“Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.”

 Według Deklaracji, podstawy tolerancji stanowią:

Mamy nadzieję, że tolerancja przestanie być słowem pustym i stanie się słowem ludzkim.