Staże zawodowe w firmach IT w Walencji w ramach projektu „ITSpecjalist”

Prezentacja – uczniowie w firmach