Ogólnopolski projekt “MŁODE GŁOWY „Otwarcie o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży”

Nasi uczniowie wezmą udział w badaniu ankietowym (online, anonimowym), a jako rezultat szkoła otrzyma m.in. wyniki i diagnozę swojej społeczności szkolnej.

W badaniu zadamy uczniom pytania dotyczące tego, co myślą o sobie, jak siebie oceniają, na ile potrafią korzystać ze wsparcia innych ludzi. Chcemy również znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka jest ogólna kondycja psychiczna młodzieży, co tak naprawdę na nią wpływa oraz jak uczniowie w Polsce radzą sobie ze stresem i płynącą ze świata zewnętrznego presją.

Więcej informacji o programie https://mlodeglowy.pl/