Szanowni Państwo!

W związku z obecną sytuacją pandemiczną w naszej szkole od dnia 19.10.2020 r. realizowane będzie nauczanie hybrydowe.

W najbliższym tygodniu 19-23.10.2020 r. zajęcia stacjonarne realizują klasy :

–    IAE, IBG, IT, IIAE, IIB, IITp, IIIAE, IIIBG, IIIT, IVT według obowiązującego planu lekcji

Zajęcia zdalne realizują klasy :

– IIAE g, IIBG, IIT g   według obowiązującego  planu lekcji z wykorzystaniem platformy Microsoft  Teams oraz dziennika elektronicznego.

W kolejnym tygodniu 26-30.10.2020 r. inne klasy będą uczyły się systemie zdalnym. Nastąpi również zmiana planu, w celu stworzenia możliwości prowadzenia w formie stacjonarnej praktycznej nauki zawodu w klasach technikum.

Szczegółowe informacje dotyczące obecnego nauczania, będą przekazywane Uczniom i Rodzicom przez wychowawców klas i na bieżąco aktualizowane zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ.

Dodaj komentarz