W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, którego celem jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych
i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.