Zainteresowani rodzice, u których dochód w rodzinie na jedną osobę nie przekracza 792,00 zł/netto powinni złożyć pisemne podanie
z prośbą o przyznanie pomocy w formie dożywiania dla swego dziecka, ucznia danej szkoły.

Podanie wraz z zaświadczeniem o dochodach za poprzedni miesiąc należy złożyć do Gminnych lub Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (w zależności od miejsca zamieszkania).

UWAGA – jest możliwość wykupienia samemu obiadów
(zarówno uczniowie jak i nauczyciele).

Bliższe informacje pod numerem telefonu:

MOPS Sejny             87 5162 113

GOPS Sejny              87 5173 775

GOPS Krasnopol        87 5164 052

GOPS Giby                 87 5165 735

psycholog szkolny pokój nr 17

Dodaj komentarz