PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

Nasi uczniowie Technikum (technik informatyk) podczas pracy. 
W ramach projektu „Sejneński Informatyk”stażyści oprócz możliwości doskonalenia swoich umiejętności w praktyce oraz podnoszenia kompetencji otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę.
 
Projekt realizowany ramach RPOWP na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.