Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach  informuje, iż poradnia zapewnia dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczno-pedagogiczną   w okresie ferii zimowych w formie:
Dyżury telefoniczne  poszczególnych pracowników tel. 727 797189 oraz 875162256 :
Z poważaniem
Dyrektor PP-P w Sejnach
Anna Kowalczyk

Dodaj komentarz