Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie ferii zimowych.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach  informuje, iż poradnia zapewnia dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczno-pedagogiczną   w okresie ferii zimowych w formie:
 • zajęć wspomagająco rozwojowych;
 • terapii pedagogicznej;
 • terapii logopedycznej;
 • diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej;
 • rozmowy, porady, konsultacje telefoniczne uczniom;
 • rozmowy, porady, konsultacje telefoniczne rodzicom uczniów;
 • wizyty bezpośrednie  w  poradni dla  uczniów  oraz rodziców.
Dyżury telefoniczne  poszczególnych pracowników tel. 727 797189 oraz 875162256 :
 • psycholog – od poniedziałku – do środy godz.w 7.30- 15.30
 • pedagog  – codziennie w godz. 8.00-12.00
 • logopeda – od środy do piątku w godz. 7.30 – 12.30
 • dyrektor/logopeda – od poniedziałku do wtorku w godz. 12.30-16.30; od środy do piątku w  godz. 8.00 -15.00
Z poważaniem
Dyrektor PP-P w Sejnach
Anna Kowalczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.