Procedura organizacji pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

procedury_scan