W ramach programu „Nawigacja w każdą pogodę” zostały wypełnione ankiety wstępne przez uczniów, nauczycieli i rodziców. W klasach: 1T, 1BG i 3AE odbyły się warsztaty z koordynatorem programu – pedagogiem szkolnym.

Podsumowaniem powyższego programu będzie wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.