W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, którego celem jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych
i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

W programie bierze udział klasa 2T. Zajęcia były prowadzone przez koordynatora programu Monikę Łostowską. We współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Sejnach w ramach programu ARS odbyły się również  warsztaty z psychologiem, psychoterapeutą Panią Małgorzatą Ellwart na temat szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów oraz warsztaty z psychologiem Panią Katarzyną Marczak na temat emocji oraz sposobów radzenia sobie z nimi.