W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, którego celem jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych
i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

W programie bierze udział klasa 1AE, odbyło się już 5 warsztatów prowadzonych przez koordynatora programu – pedagoga szkolnego. Na warsztatach poruszany został głównie temat miłości, ważnych wartości oraz wpływu substancji psychoaktywnych na organizm człowieka. Rodzice uczniów klasy 1AE otrzymali ulotki, aby również zapoznać się z programem ARS. W ramach programu dostępna jest również gazetka na korytarzu szkolnym, w której zobrazowane zostały skutki uzależnień.