Informujemy, że od 01.07.2023r. przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach zostanie utworzony Punkt doradztwa dla młodzieży na pograniczu polsko-litewskim.

Punkt doradztwa dla młodzieży na pograniczu polsko-litewskim to kolejny projekt pilotażowy, na który Urząd Pracy w Sejnach pozyskał środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych- punkty doradztwa dla młodzieży” otrzymaliśmy kwotę 596 200zł.

W ramach punktu osoby między 18 a 30 rokiem życia będą mogły otrzymać wsparcie specjalistów (m.in. psychologa, doradcy zawodowego, specjalisty ds. edukacji czy wsparcia cyfrowego), a także wziąć udział w innowacyjnych stażach i uzyskać bon motywacyjny.

Od 01.07.2023r. zapraszamy wszystkie osoby między 18 a 30 r. ż. zamieszkujące powiat sejneński w celu  skorzystania z usług punktu.

INNOWACYJNE STAŻE – dla 60 uczestników projektu pilotażowego

WAŻNE: w stażach mogą brać udział osoby niepozostające w zatrudnieniu miedzy 18 a 30 rokiem życia zamieszkujące teren powiatu sejneńskiego, w tym także osoby uczące się w systemie dziennym, rolnicy i domownicy rolników, młodzież usamodzielniająca się lub będąca w rodzinach zastępczych.

 

BONY MOTYWACYJNE-  dla 30 uczestników projektu

Bony motywacyjne zostały przewidziane dla 30 uczestników projektu, które będą potrzebowały dodatkowego wsparcia przed podjęciem stażu. Bon będzie wypłacany w kwocie do 1000 zł. z przeznaczeniem na indywidualne potrzeby tj. koszt dojazdu w celu poszukiwania pracodawcy na staż, na poprawę wizerunku, na poprawę komunikacji (tablet, telefon), poradę specjalisty itp.