Zapraszamy uczniów Technikum Informatycznego do wzięcia udziału w projekcie w ramach akredytacji Erasmusa na lata 2021-2027
3-tygodniowa praktyka zawodowa w firmach IT w Rzymie

Warunkiem uczestnictwa w zagranicznych stażach po spełnieniu kryteriów określonych w §3. Zasady rekrutacji uczestników w projekcie Regulaminu Rekrutacji  jest złożenie w Biurze Projektu (sala nr 17) wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych
do dnia 16.12.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne (dostępne w biurze projektu)
a) formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1),
b) deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 2),
c) oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3),
d) Europass CV ze zdjęciem, wskazaniem umiejętności językowych, doświadczenia
i zainteresowań (Europass CV w języku angielskim).

Udział w Projekcie jest bezpłatny.
Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji uczestników.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 100%.
Wartość projektu: 51 109,00 EUR

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji Rzym – grudzień 2022

Rekrutacja Link uczniom do wypełnienia Europass CV