Technikum (dwa kierunki)

IMG_20200303_101701

Liceum Ogólnokształcące

li
  • Klasa (A) Biologiczno – Chemiczna

  • Klasa (B) Humanistyczna

  • Klasa (E-sportowa) Matematyczno – Fizyczna/Informatyczna

  • Klasa (G) Patronacka Straży Granicznej

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Uwaga: W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie

od 16 maja do 20 czerwca

składanie dokumentów (wnioski)

od 24 czerwca do 13 lipca

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

21 lipiec

ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów

od 21 lipca
do 29 lipca

kandydaci  zakwalifikowani składają oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

1 sierpnia

Lista kandydatów przyjętych

Podania do szkoły

Podanie do liceum ogólnokształcącego w tym (klasa mundurowa)
Podanie do
technikum informatycznego
Oświadczenie dla rodziców RODO