Technikum (dwa kierunki)

IMG_20200303_101701

Liceum Ogólnokształcące

li
  • Klasa (A) Biologiczno – Chemiczna

  • Klasa (B) Humanistyczna

  • Klasa (E-sportowa) Matematyczno – Fizyczna/Informatyczna

  • Klasa (G) Patronacka Straży Granicznej

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Uwaga: W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie

od 15 maja do 19 czerwca

składanie dokumentów (wnioski)

od 23 czerwca do 12 lipca

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

18 lipiec

ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów

do 21 lipca

kandydaci  zakwalifikowani składają oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

24 lipiec

Lista kandydatów przyjętych

Podania do szkoły

Podanie do liceum ogólnokształcącego w tym (klasa mundurowa)
Podanie do
technikum informatycznego
Oświadczenie dla rodziców RODO