Technikum (dwa kierunki)

IMG_20200303_101701

Liceum Ogólnokształcące

li
  • Klasa (A) Biologiczno – Chemiczna

  • Klasa (B) Humanistyczna

  • Klasa (E-sportowa) Matematyczno – Fizyczna/Informatyczna

  • Klasa (G) Patronacka Straży Granicznej

HARMONOGRAM REKRUTACJI

od 13 maja do 18 czerwca

składanie dokumentów (wnioski)

od 21 czerwca do 9 lipca

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

16 lipiec

ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów

do 19 lipca

kandydaci  zakwalifikowani składają oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

22 lipiec

Lista kandydatów przyjętych

Podania do szkoły

Podanie do liceum ogólnokształcącego w tym (klasa mundurowa)
Podanie do
technikum informatycznego
Oświadczenie dla rodziców RODO