Rok szkolny 2022/2023


Wydatki  drugiego półrocza r. szk. 2022/2023:

 • Zakup pater, form, boxów, serwetek i obrusów na kiermasz ciasta  – 114 zł
 • Dofinansowanie studniówki  – 500 zł
 • Konkurs zdrowotny – 177,59 zł  (batoniki)
 • Dzień wiosny. Zakup słodyczy – 130 zł
 • Zakup 2 termosów na potrzeby szkoły – 640 zł
 • Konkurs szachowy – 100 zł
 • Dofinansowanie do wycieczki klasy 1ae –  400 zł
 • Dofinansowanie do wycieczki klasy 4 t  –  400 zł
 • Dofinansowanie do szkolnych obchodów Światowego Dnia Ziemi –  800 zł
 • Święto szkoły – nagrody za konkursy klasowe i indywidualne – 2000 zł
 • Zakończenie roku szkolnego dla absolwentów – 1260 zł,  w tym nagrody książkowe , bony za wyróżnienia , kwiaty dla Dyrekcji
 • Zakończenie roku szkolnego dla pozostałych klas – 2000 zł, w tym nagrody książkowe , bony za wyróżnienia, nagroda za najwyższą   średnią kwiaty dla Dyrekcji.

Razem: 8521,00 zł.

Na koncie Rady Rodziców  3289,81 zł.


Prezydium Rady Rodziców informuje że do dnia 9.11.2022, składkę na Radę Rodziców wpłaciły 84 osoby.

Bardzo serdecznie za każdą wpłatę dziękujemy i zachęcamy do dalszych wpłat, przypominając jednocześnie że kwota składki 50 zł jest kwotą umowną. Będziemy wdzięczni Państwu za każdą wpłatę, jaką możecie Państwo poświęcić na cele statutowe szkoły.

 

Wydatki na dzień 9.11.2022
Jednocześnie informujemy że dzięki loterii fantowej zorganizowanej przez Radę Rodziców , na konto RR wpłynęła  kwota 1425,00 zł !!.
Ofiarodawcom i sponsorom fantów bardzo dziękujemy.

 

Stan  konta RR na dzień 9.11.2022 to kwota 5284,00 zł 


Rok szkolny 2021/2022


Prezydium Rady Rodziców informuje o kosztach poniesionych z okazji Święta szkoły w dniu 1.06.2022 i z okazji zakończenia roku szkolnego :
Święto szkoły :

Razem : 828,56 

Zakończenie roku szkolnego :

Razem : 1538,70
 
Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego -42 zł 
 
Stan konta Rady Rodziców na dzień 6.09.2022 – 337,53

Prezydium Rady Rodziców informuje o wydatkach poniesionych  dla absolwentów na zakończenie roku szkolnego :

 • nagrody książkowe – 682,34 zł
 • talony dla wyróżnionych uczniów 4x 50 zł = 200 zł
 • talon za reprezentację szkoły w dziedzinie sportu – 100 zł
 • kwiaty dla dyrekcji – 200 zł
Poza tym, na prośbę pielęgniarki szkolnej, dokonaliśmy zakupów do apteczki szkolnej na kwotę 174,35 zł

Prezydium Rady Rodziców informuje o tym że do dnia 4.04. 2022 r, składkę na Radę Rodziców wpłaciło 99 osób.
Wydatki jakie zostały poniesione do tego czasu :
Stan konta Rady Rodziców na dzień 4.04.2022 wynosi 3984,23
Rodziców którzy jeszcze nie wpłacili składki, serdecznie zapraszamy do wpłat.

Rada Rodziców uprzejmie dziękuje rodzicom, którzy odpowiedzieli na prośbę o upieczenie ciasta na świąteczny kiermasz ciast.

Na kiermasz trafiły wypieki aż od 32 rodziców. Bardzo serdecznie dziękujemy za taki odzew.

Dzięki takiemu zaangażowaniu zebraliśmy 938,60 zł! Pieniądze zasiliły konto Rady Rodziców i będą wydatkowane zgodnie ze statutem Rady Rodziców.

Stan konta Rady Rodziców  na dzień 14.12.2021 to kwota 4507,07 zł.

 

Rodziców którzy jeszcze nie wpłacili składki, serdecznie zapraszamy do wpłat.

 


Prezydium Rady Rodziców informuje o tym iż do dnia  02 Listopada 2021 składkę na Radę Rodziców wpłaciły  73 osoby .

Łączna kwota na koncie Rady Rodziców to suma 3251,94.

Bardzo serdecznie za każdą wpłatę dziękujemy i zapraszamy do dalszych wpłat .

 

Wydatki do dnia 02.11.2021

Dzień Nauczyciela – zakup bukietów dla Dyrekcji i pojedynczych róż dla  nauczycieli i pracowników ZSO –  316 zł

Dofinansowanie do ślubowania na prośbę rodziców, zakup cukierków i napojów – 183.03 zł .

 

Stan konta na dzień 02.11. 2021:  2761,94 zl