ROZKŁAD SAL LEKCYJNYCH

PARTER

sala nr 3 pracownia jęz. polskiego Pani Alicja Chraboł

sala nr 4 pracownia matematyczna Pani Małgorzata Kwaterska

I PIĘTRO

sala nr 17 pokój psychologa Pani Justyna Matan

sala nr 18 pracownia jęz. angielskiego Pani Alicja Klewiec

sala nr 20 pokój nauczycielski

sala nr 21 biblioteka

sala nr 22 pracownia wojskowa Pan Zbigniew Borowski

sala nr 23 gabinet Wicedyrektora Pani Jolanta Nowalska

sala nr 24 gabinet Dyrektora, sekretariat

sala nr 25 pracownia jęz. polskiego Pani Jolanta Nowalska

sala nr 26 pracownia jęz. polskiego Pani Edyta Adamowicz

sala nr 27 pracownia matematyczna Pani Iwona Maksimowicz

sala nr 28 pracownia fizyczna Pani Katarzyna Polens

sala nr 29 pracownia chemiczna Pani Urszula Kaszuba

sala nr 30 pracownia jęz. niemieckiego Pani Bożena Bischoff

II PIĘTRO

sala nr 31 pracownia jęz. rosyjskiego Pani Katarzyna Szkarnulis

sala nr 32 pracownia religii Pani Jolanta Krzywicka

sala nr 33 pracownia jęz. obcych Pani Irena Januszko/Pani Biruta Misiukanis

sala nr 34 pracownia jęz. angielskiego Pani Jurata Bogdanowicz

sala nr 35 pracownia biologiczna Pani Małgorzata Krywanis

sala nr 36 pracownia matematyczna Pani Grażyna Janczewska

sala nr 37 radiowęzeł

sala nr 38 pracownia geograficzna Pani Bożena Radzewicz

sala nr 39 pracownia historyczna Pani Jolanta Olsztyn

sala nr 40 pracownia informatyczna Pan Grzegorz Gołębiewski

sala nr 41 pracownia informatyczna

sala nr 42 pracownia informatyczna Pan Maciej Cybula

sala nr 43 pracownia informatyczna  Pan Tomasz Obuchowski

sala nr 44 pracownia informatyczna Pan Tomasz Wołkowycki