Projekt skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego
w Sejnach.
REKRUTACJA zostanie przeprowadzona na następujące zajęcia:
– Kółko angielski językiem Internetu (2 gr. x 8 osób)
– Kółko z biologii (1 gr. x 8 osób)
– Kółko strzeleckie (1 gr. x 8 osób)
– Kółko z historii (2 gr. x 8 osób)
– Kółko literacko-czytelnicze (3 gr. x 8 osób)
– Zajęcia z kompetencji społecznych (1 gr. x 8 osób)
– Matematyka – zajęcia wyrównawcze (2 gr. x 8 osób)
Uczniowie liceum, którzy chcą wziąć udział w Projekcie proszeni są o złożenie kwestionariusza zgłoszeniowego (kwestionariusz dostępny w sekretariacie szkoły) do dnia 09 października 2020 r. Uczeń może wziąć udział w kilku rodzajach zajęć (nie ma ograniczeń). Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Regulamin rekrutacji/więcej informacji – szkolna tablica ogłoszeń, strona www szkoły.

Załączniki :

INFO pdf- rekrutacja do Projektu „Kompetencje to nasza przyszłość

Kwestionariusz uczeń 2020 2021

Opisy zajęć kolek uczniom i nauczycielom

Regulamin 01.09.2020 r.

Załącznik nr 3 Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO

Załącznik nr 5 Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji