Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs plastyczny!!!
Prace w formacie A3, wykonane dowolną techniką należy składać do 31 marca w sali 29.
Tematyka – DOWOLNA
Zwycięska praca zawiśnie w Starej Szatni, w pięknej ramie, która już czeka, zaś jej autor otrzyma nagrodę pieniężną.
Zapraszamy!