STAŻ ZAWODOWY W PRADZE

Grupa uczniów Technikum (technik informatyk) doskonali swoje umiejętności praktyczne odbywając 4-tygodniowy staż w czeskich firmach komputerowych w ramach projektu “InfoTechnoSejny”, a po południu zwiedza okolice.
Projekt jest finansowany ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.