Troje uczniów naszej szkoły na sesji rady otrzymało dyplomy, pieczętujące fakt przyznania im stypendiów starosty.

Starosta Maciej Plesiewicz wręczył im dyplomy stypendialne za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie w poprzednim roku szkolnym. Pomoc finansowa starosty obejmuje okres od 1 września 2021 do 30 czerwca 2022 roku, czyli aktualny rok szkolny. Szkolni liderzy otrzymują kwotę 300 zł miesięcznie. Gratulujemy…

 

Dodaj komentarz