20 maja w naszej szkole odbyła się prelekcja na temat szkodliwości palenia tytoniu. Spotkanie w ramach programu profilaktyki tytoniowej z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu prowadził p. Mieczysław Tarasiuk. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży szkodliwości palenia, zwiększenie wrażliwości na negatywny wpływ dymu papierosowego. W prelekcjach wzięli udział uczniowie klas III T, I bg LO oraz II ae LO. Dziękujemy Pani Wioletcie Rapczyńskiej z PSSE w Sejnach za organizację spotkania.