Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez WHO i obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Hasło roku 2023 „Zdrowie dla wszystkich”.

Nasza szkoła również włączyła się w organizację tego święta. Dnia 21.04.23 odbył się apel poświęcony zdrowiu. Koncepcja naszego apelu to „styl życia a zdrowie prokreacyjne”. Celem zajęć było uświadomienie osobistej odpowiedzialności za zdrowie prokreacyjne. Chcieliśmy przekazać, że od jakości życia decydują zachowania prozdrowotne, sprzyjające zdrowiu. Na nasze zdrowie w dużej mierze mają wpływ nasze decyzje, wybory i zachowania. Styl życia warunkuje zdrowie prokreacyjne. Nie dotyczy to tylko przyszłości. Czasem trzeba rezygnować z czegoś dziś, by w przyszłości osiągnąć to, czego się pragnie.

Za organizację tego apelu odpowiadał koordynator R. Sidorowicz.